Kalendár

December
P U S Š P S N
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Aktuality
24.07.2018

Dobrovoľní záchranári z Istebného dokázali svoje kvality

Nestáva sa často, aby sa  celoslovenská súťaž  dobrovoľných záchranárov SČK v poskytovaní prvej pomoci snúbila so skutočným poskytnutím prvej pomoci človeku v ohrození života.  Na tohtoročnom Memoriály  MUDr. Harineka 2018 takúto situáciu zažili členovia DPP  SČK Istebné, ktorí reprezentovali  v tejto súťaži náš Územný spolok SČK.
04.07.2018

Istebnianci z roka na rok lepší

Istebnianci dokázali, že predlekársku prvú pomoc ovládajú z roka na rok lepšie
21.06.2018

Ocenenie prišlo aj na Oravu

Ocenenie prišlo aj na Oravu
13.06.2018

Návšteva amerických študentov z univerzity Bryan College

SČK Územný spolok Orava Dolný Kubín umožnil americkým študentom Abi a Ethanovi z Tennessee týždňovú stáž,  zameranú na  zoznamovanie sa s dobrovoľníckou prácou na Slovensku.  
13.06.2018

Prvú pomoc zvládli mladí na jednotku

Prvú pomoc zvládli mladí na jednotku
13.06.2018

Oceňovanie viacnásobných bezpríspevkových darcov krvi

Dňa  12.06.2018 zorganizoval SČK ÚZS Orava Dolný Kubín slávnostný aktív darcov krvi, ktorý bol spojený s oceňovaním  viacnásobných darcov krvi Zlatou a Diamantovou plaketou MUDr. J. Janského a medailou MUDr. Kňazovického
13.06.2018

Družstvá prvej pomoci dospelých súťažili v Breze

Dňa 09.06.2018 sa  pod  záštitou starostu Obce Breza Ing. Ladislava Matejčíka.  a v spolupráci s MS SČK Breza konal V. ročník súťaže družstiev prvej pomoci  dospelých , ktoré sú vytvorené z vyškolených dobrovoľníkov  miestnych spolkov SČK na Orave
01.03.2018

Územný spolok SČK Orava bilancuje rok 2017

V Územnom spolku  SČK Orava je evidovaných 70  Miestnych spolkov SČK .  Ich členovia sa v tomto období stretávajú na  svojich zhromaždeniach, aby zbilancovali svoju činnosť za rok 2017 a dohodli sa,  aké aktivity  budú realizovať v tomto roku. Medzi  Miestne spolky SČK, ktorých členovia sa už v rámci Zhromaždenia členov  zišli, patrí i MS SČK Istebné.
01.03.2018

V Zákamennom na Orave učili zachraňovať v poľskom jazyku

Do Slovensko-Poľského projektu sa zapojil aj  SČK
20.02.2018

Školenie prvej pomoci učiteľov zdravotníkov

Školenie prvej pomoci učiteľov zdravotníkov
0/0

Dobrovoľníctvo

Tým, ktorí sa dali získať dobrovoľne, môžeme dôverovať, ale nikdy tým, ktorí boli donútení mocou alebo klamstvom získaní.
Niektoré výňatky z „Kódexu etiky pre dobrovoľníkov Červeného kríža“

Angažovanosť a záväzky 

Voči každému druhému:
Každý deň pracujeme s ľuďmi. Rešpektujme každého nášho blížneho a v dobrom zmysle sa starajme  a zaujímajme o každého jednotlivca, uznávajme dobre vykonanú prácu a ponúknime konštruktívnu pomoc.
Povzbudzujme iných a keď je to potrebné tak jednajme rýchle, aby sme druhým pomohli. Pomáhame ľuďom pripraviť sa na nepredvídané udalosti a kalamity a učíme ich, ako im čeliť.

Voči sebe samému:
Ako čestné a bezúhonné osoby stojíme za vlastnými názormi a prijímame zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Uvedomujeme si hranice svojich schopností, pripúšťame svoje omyly a prijímame konštruktívne rady.

Charakteristika dobrovoľníka
Za dobrovoľníka považujeme človeka, ktorý „ponúka organizácii svoje vedomosti, svoj čas, schopnosti, zručnosti a skúsenosti, za dohodnutých podmienok a nie je za túto činnosť finančne odmenený formou platu“. 
Dobrovoľník v SČK je príležitostný alebo pravidelný, spolupracuje so Slovenským Červeným krížom a vykonáva dobrovoľnícku činnosť v rôznych oblastiach. 
Ak sa rozhodnete stať sa dobrovoľníkom , môžete tak kedykoľvek urobiť a dať nám o tom vedieť. Naši doterajší dobrovoľníci nám pomáhajú v miestnych spolkoch SČK pri rôznych podujatiach, zbierkach, školeniach, súťažiach, pri práci so seniormi, deťmi a mládežou, pri športových podujatiach, kultúrnych akciách...

Ponuka oblastí dobrovoľníckej práce

Darcovstvo krvi

  • Ak spĺňaš podmienky môžeš sa stať dobrovoľným bezpríspevkových darcom krvi
  • Ak Ťa zaujíma darcovstvo krvi viac, môžeš sa stať náborčíkom, absolvovať workshop k darcovstvu krvi, získavať nových prvodarcov, pomáhať nám organizovať odbery krvi, propagovať darcovstvo krvi rôznymi formami

Prvá pomoc 

  • Môžeš sa stať dobrovoľným zdravotníkom – záchranárom, urobiť kurz prvej pomoci a poskytovať prvú pomoc na rôznych podujatiach , pomáhať pri výchove detí a mládeže.
  • Získavať občanov do kurzov prvej pomoci, pomáhať pri súťažiach prvej pomoci, rôznych prezentáciách, popularizovať Svetový deň prvej pomoci...

Sociálna oblasť

  • Môžeš pomáhať v sociálnych zariadeniach pre seniorov pri fyzickej  a psychickej aktivácii/ podieľať sa na rôznych podujatiach so seniormi, zdieľať s nimi voľný čas.
  • Môžeš získavať dobrovoľníkov pre sociálnu prácu a opatrovateľskú službu, získavať záujemcov o kurzy opatrovania

Medzinárodné humanitárne právo, šírenie poslania a myšlienok Červeného kríža

  • Môžeš sa zúčastniť školení SČK venovaných tejto problematike a v prípade záujmu prednášať Medzinárodné humanitárne právo.

Zbierková činnosť

  • Môžeš nám pomáhať pri organizovaní finančných zbierok na podporu S Č K
  • Môžeš  nám pomáhať pri zbierkovej činnosti obnoseného šatstva a iných predmetov pre odkázaných občanov a deti
  • Môžeš nám pomáhať pri potravinových zbierkach pre  odkázané rodiny v núdzi

Viac si pozrite TU